* Background pattern from Toptal Subtle Patterns *

Oferta usług geodezyjnych:

 

 • prace na etapie planowania i projektowania inwestycji:
 1. mapy do celów projektowych,
 2. wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych,
 3. pomiar ukształtowania terenu,
 4. pomiar modernizowanych elementów.

 

 • prace na etapie realizacji inwestycji
 1. tyczenia budynków, hal, dróg, słupów energetycznych, masztów telekomunikacyjnych itp.,
 2. tyczenie elementów uzbrojenia terenu,
 3. pomiary kontrolne,
 4. inwentaryzacje powykonawcze budynków i innych obiektów budowlanych (w tym sieci uzbrojenia terenu, słupów, masztów itd.),
 5. zakładanie reperów roboczych.

 

 • prace specjalistyczne
 1. obsługa inwestycji liniowych: linii kolejowych, energetycznych,
 2. tworzenie profili liniowych,
 3. badania pionowości budowli wysmukłych (słupy, maszty itp.)

 

NIE WYKONUJEMY PRAC Z ZAKRESU II UPRAWNIEŃ GEODEZYJNYCH: PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI, MAP DO CELÓW PRAWYCH